Uusia mielenkiinnon kohteita ja opettavaisia asioita AV-alalta 

Luovan Farmin audiovisuaalisen alan valmennus syksyllä 2020 

Luova Farmi keskittyi koronavuoden syksynä verkkoympäristöissä ja digitaalisissa kanavissa toteuttavien AV-tuotantojen toimintaympäristöön 21.9.-11.12.2020. Pandemia siirsi kulttuurin ja taiteen nopeasti verkkoon kesän aikana, ja Luovan Farmin valmennuksella haluttiin vastata virtuaalituotantoihin liittyvään osaamistarpeeseen ja sen vahvistamiseen Oulun alueella. 

Valmennuksen aikana luovafarmilaiset ottivat tuntumaa AV-tuotantojen luovaan suunnitteluun, käsikirjoittamiseen ja konseptointiin, streamaus- ja live-lähetystekniikoihin sekä kuvaus-, ääni- ja editointitekniikkaan. Kolmen kuukauden aikana tutustuttiin myös oululaisiin alan toimijoihin ja tekijöihin käytännön työssä. Ryhmä työskenteli syksyn ajan Oulun ammattikorkeakoulun uusissa Linnanmaan kampuksen tiloissa, kunnes kiristynyt koronatilanne siirsi valmennuksen viimeiseksi viikoksi etätyöskentelyyn. Kevään kokemuksen pohjalta etätyöskentelyyn siirtyminen sujui mutkattomasti ja valmennus huipentui luovafarmilaisten projektitöiden virtuaalisiin esittelyihin.

 

Valmennuksen jälkeen kahdeksasta valmennuksen aloittaneesta nuoresta viisi jatkoi työnhaun parissa ja yksi hakeutui jatko-opintoihin. Yksi työllisti itsensä toiminimen kautta, ja yksi valmennettava siirtyi lukio-opintoihin jo valmennuksen aikana. 

FARMILAISTEN KOKEMUKSIA AUDIOVISUAALISEN ALAN VALMENNUKSESTA 

 

"Viikkojen edetessä löysin uusia mielenkiinnon kohteita, kuten kuvaaminen, käsikirjoittaminen, tarinankerronta ja median voima, sekä polkuja, joista valita." 

"Hyvin opettavainen ja yleisesti mukava kokemus. Sain selvempää kuvaa omasta osaamisesta ja kiinnostuksista ja harvoin kävi aika liian pitkäksi. Itselleni selvästi tärkein osa oli saada kokemusta oikeasta tiimityöskentelystä ja kohdata projektin aikana tulevat "seinät" yhdessä, ja olen varma, että siitä tulee olemaan hyötyä pitkälle ajalle." 

 "Luova Farmi on ollut loistava ja valaiseva kokemus. Olen oppinut kolmen kuukauden aikana tosi paljon tästä alasta, mutta yllättävän paljon myös tiimityöstä, ihmisistä ja itsestäni. Luova Farmi oli tarpeeksi rento, mutta sopivasti haastava puskemaan minua kehitystä kohti. Huomasin niin paljon asioita itsessäni, joita en aikaisemmin tajunnut. Työhön tutustuminen, vierailut ja videopuhelut ammattilaisten kanssa selkeytti vielä entisestään, että tämä ala voisi sopia minulle. Opettajat ja ohjaajat ovat olleet erittäin lämpimiä ja hyviä heidän työssään. Heihin pystyi nojautua, kun koin epävarmuutta ja heidän luottamuksensa meihin auttoi meitä eteenpäin." 

“Kokemus Luovalla Farmilla on ollut hyvä. Tykkäsin eniten projekteista, joita tehtiin, ja sain niillä kehitettyä osaamistani. Sain myös tietoa alan eri yrityksistä, joihin voin hakea työkokeilun jälkeen.” 

"Sain uutta kokemusta ja kertausta AV-alalta. Laitoin henkilökohtaiseksi tavoitteeksi uppoutua enemmän audiopuoleen. Tähän tavoitteeseen nähden kokemukseni jäi keskeneräiseksi. Jäin haluamaan lisää kyseisestä osa-alueesta, koska farmilla keskityttiin enemmän videokuvaukseen. Henkilökunta oli kannustavaa ja leppoisaa. He tekivät hyvää työtä auttaessaan minua. Muut farmilaiset olivat vastaanottavaa porukkaa. Heidän kanssaan oli mukavaa työskennellä."  

"Luova Farmi on ollut erittäin miellyttävä, sillä ohjaajat ja opettajat ovat olleet oikein mukavia. Teoriatunnit alkoivat sopivasti perusasioista ja pikkuhiljaa ohjattiin käytännön tekemiseen." 

"Saanut rytmin arkeen." 

Kuvia Luovan Farmin AV-alan valmennuksen työskentelytilasta Linnanmaalta ja työvälineistä, kuten kuvaus- ja äänitekniikasta.
Kuvassa kooste Luovan Farmin projektien esittelystä, jossa luovafarmilaiset kävivät läpi oppimiaan asioita.
Kuvassa Luova Farmi vierailee TaikaBox ry:n studiolla ja tutustuu motion tracking -tekniikkaan.

FARMILAISTEN PROJEKTIT  

 

Luovafarmilaiset tuottivat kolmen kuukauden valmennuksen aikana oman henkilökohtaista osaamista kehittävän projektin syys-lokakuussa 2020 ja audiovisuaaliseen alaan liittyvän asiakasprojektin 3–4 hengen tiimeissä loka-joulukuussa 2020. 

Luovan Farmin omat projektit 

Valmennuksen alussa toteutetun oman projektin tavoitteena oli orientoitua audiovisuaalisen alan saloihin sekä kartoittaa nuoren omaa osaamista ja mahdollisia kehittämisen kohteita. Omina projekteina toteutettiin muun muassa digitaalisissa kanavissa julkaisuvalmis opetusvideo graafisesta suunnittelusta ja tietokoneella piirtämisestä, dokumentaarinen videotuotanto Oulun alueen luontopoluista ja lähiluonnosta sekä humoristinen lyhytelokuva suuressa suosiossa olevasta Among Us -pelistä. Omaa osaamista esiteltiin myös tuotevertailuvideossa sekä sosiaalisen median ilmiöitä hyödyntävässä Twitch-koosteessa. Lisäksi omissa tuotannoissa syntyi 3D-animoitu Just the Wind -musiikkivideo. 

Luovan Farmin asiakasprojektit 

European EdTech Network (EETN) -hankkeen esittelyvideot 

Oulun ammattikorkeakoulun kulttuurialan yksikkö on mukana Euroopan komission rahoittamassa European EdTech Network (EETN) -hankkeessa, joka tuo yhteen opetusteknologian asiantuntijoita, innovaattoreita, opettajia ja opiskelijoita. Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulutukseen liittyviä innovaatioita Euroopan alueella. 

Asiakasprojektissa luovafarmilaiset tuottivat kolme lyhyttä esittelyvideota, joissa nostettiin esille opettajien etäopetuksessa käyttämiä digitaalisia opetusmetodeja. Opetusammattilaisten inspirointiin tähtäävät videotuotannot keskittyivät ammattikorkeakoulun musiikin, tanssin ja viestinnän koulutusohjelmiin esitellen etäopetuksen haasteita ja ratkaisuja. 

Esittelyvideot ovat nähtävissä EETN-hankkeen englanninkielisillä www-sivuilla.

The Making of 360 o'clock 

360 o'clock on Oulun ammattikorkeakoulun kulttuurialan yksikön tuottama esitys, joka yhdistää tanssia, musiikkia ja animaatiota. Esitys tuotettiin yhteistyössä ammattikorkeakoulun opettajien ja oppilaiden kesken marraskuussa 2020. Sen tavoitteena oli luoda valoa pimeimpään vuodenaikaan.

 

Asiakasprojektissa luovafarmilaiset tuottivat dokumentinomaisen making of -koosteen 360 o'clock -esityksestä. He seurasivat esityksen tekijöitä ja tuotantoryhmää aina harjoituksista viralliseen esityspäivään asti. Making of -dokumentissa pyrittiin tuomaan esille opettajien ja opiskelijoiden välinen ryhmähenki, luovuus ja onnistuminen paineistetussa pandemiasyksyssä. 

Tunnelmallisen lyhytdokumentin voi katsoa Oulun ammattikorkeakoulun YouTube-kanavalla.

LUOVA FARMI VIRTUAALIVIERAILI 

 

Valmennusohjelman aikana luovafarmilaiset vierailivat seuraavien oululaisten luovien alojen toimijoiden toimintaan tutustuen heidän toimipaikoissaan ja koronatilanteen kiristyessä virtuaalivierailuina: 

TaikaBox ry, Saha Productions Oy, Klaffi Tuotannot Oy, Mutant Koala Pictures Oy, NTRNZ Media Oy, valokuvaaja Maria Lax, Oulu Urban Culture ry sekä Oamkin visuaalisen suunnittelun ja journalismin opiskelijat Anttu Herva, Sipe Myllyniemi ja Martta Häyrynen 

Kiitämme lämpimästi kaikkia urapolkujaan, kokemuksiaan ja näkemyksiään esitelleitä tekijöitä ja toimijoita! 

   

Lisää Luovan Farmin toiminnasta Facebook- ja Instagram-tileillä.