Uusia ajatuksia työllistymiseen digimarkkinoinnin parissa 

Luovan Farmin digimarkkinoinnin valmennus keväällä 2020 

Luova Farmi jatkoi keväällä 2020 digimarkkinoinnin ja sisällöntuotannon pariin. Toinen valmennusohjelma järjestettiin 9.3.-29.5.2020. Digimarkkinointiosaamisen tarve nousi vahvasti esille keväällä ja syksyllä 2019 toteutetuissa tarvekartoituksissa, joissa luovien alojen toimijoilta kysyttiin omaan toimialaansa liittyviä osaamistarpeita. Erityisesti osaamisvajetta nähtiin teeman teknisemmässä, tiedon analysointiin ja hyödyntämiseen liittyvässä osa-alueessa: kevään valmennusohjelmassa tähän vastattiinkin sisällyttämällä mm. Googlen sertifikaattien suorittaminen valmennuksen osaksi. Nuoria tekijöitä inspiroivat sisällöntuotantoon, kuten video- ja valokuvaukseen liittyvät valmennussisällöt sekä sosiaalisen median markkinointiin liittyvä tuore tieto. 

 

Luova Farmi käynnistyi yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa Oulu Game Labin tiloissa Rantakadulla, mutta koronapandemian vuoksi valmennus siirtyi etätyöskentelyyn jo ensimmäisen viikon jälkeen. Vaikka etätyöskentely jouduttiin käynnistämään nopeasti, sujuivat kolme valmennuskuukautta kokonaisuutena jouhevasti. Nuorten palautteissa näkyy, että digimarkkinointiin liittyvän osaamisen lisäksi koronatilanteen mukanaan tuomat muutokset kartuttivat myös nykytyöelämässä tarvittavia etätyötaitoja ja työkalujen hallintaa.  

Asiakasprojektin parissa työskentelyä Luovalla Farmilla.

Etätyöskentely itsessään koettiin onnistuneeksi: valmennuksen jatkuminen koronatilanteesta huolimatta oli monelle Luovalle Farmille osallistuneelle nuorelle hyvin tärkeää ja merkityksellistä, vaikka kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta ja yhdessäoloa kaivattiinkin kevään aikana. Luova Farmi toi mielekästä tekemistä, arkirytmiä ja ryhmään kuulumisen tunnetta uudessa, haastavassa tilanteessa. Sillä koettiin olevan inspiroiva ja tulevaisuuden toivoa herättävä vaikutus, kun epätietoisuutta herättävänä aikana omaa polkua pystyi pohtimaan yhdessä muiden kanssa ammattilaisten tukemana. 

 

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila vaikutt selkeästi kesän työllistymismahdollisuuksiin. Valmennuksen jälkeen 12 valmennuksen aloittaneesta nuoresta neljä hakeutuu jatko-opintoihin ja seitsemän jatkoi työnhaun parissa. Yksi työllistyi oppisopimuksen kautta valmennuksen aikana. 

FARMILAISTEN KOKEMUKSIA DIGIMARKKINNOINNIN VALMENNUKSESTA 

 

“Aivan mahtava kokemus! Kolmen kuukautta on mennyt todella nopeaa, ja tänä aikana on oppinut kaikenlaista uutta ja tutustunut mahtaviin uusiin tyyppeihin. Asiakasprojektien toteutus oli sopiva haaste, ja siinä pääsi tosissaan käytännössä tekemään töitä valmennuksen ohessa, joka puolestaan toi itselleni uutta itsevarmuutta tekemiseen ja osaamiseen. Kaiken kaikkiaan ei voi muuta, kun suositella Luovan Farmin valmennuksia!” 

 

"Valmennus on ollut erittäin hyvä. Olen oppinut paljon uusia asioita ja syventynyt enemmän asioihin, joista tiesin vain vähän.” 

 

“Luova Farmi oli minulle erittäin miellyttävä ja antoisa kokemus. Vaikka tämä ala ei melko varmasti tulekaan olemaan tulevaisuuden alani, lähdin valmennukseen puhtaasti mielenkiinnosta tällaista työtä ja uuden oppimista kohtaan. Nämä tiedot tulevat kuitenkin varmasti olemaan iso hyöty tulevaisuudessa, jos esimerkiksi perustan joskus oman yrityksen tai työskentelen jossain yrityksessä. Luovan Farmin porukka oli mahtava.” 

 

“Olen kokenut valmennuksen äärimmäisen hyödylliseksi itselleni: olen oppinut uusi taitoja, kehittänyt ymmärrystä omasta osaamisestani sekä saanut arvokasta käytännön kokemusta niin tiimi- kuin asiakastyöskentelystäkin. Valmennuksen asiasisällöissä oli sopivassa suhteessa perusasioiden kertaamista ja haastavampaa syventymistä eri aiheisiin. Virtuaalivierailut olivat hyödyllisiä, ja ammattilaisten jakamat kokemukset antoivat paljon ajatuksenruokaa sekä toiveikkuutta työllistymiseen. Koin erityisen mielekkääksi valmennuksen aikana saamani ohjauksen niin valmennusohjelmaan kuin tulevaisuuden suunnitelmiinkin liittyen, siitä erityisen lämmin kiitos!” 

 

“Luovassa Farmissa olen päässyt tutustumaan digimarkkinoinnin ja sisällöntuotannon tehtäviin tekemisen kautta. Olen oppinut hurjasti eri somekanavien toiminnasta, itse sisällöntuotantoa, valokuvausta ja videoimista, editointia, sekä digimarkkinoinnin työkaluja ja analytiikkaa. Alan ammattilaisten virtuaalivierailut ovat inspiroineet ja auttaneet hahmottamaan omaa urapolkua. Kaiken kaikkiaan valmennus oli erittäin antoisa ja hyödyllinen tulevaisuuteni kannalta ja innostuin Luovassa Farmissa tehdyistä tehtävistä.” 

 

“Koko valmennusohjelma on ollut todella opettavainen ja inspiroiva. Olen saanut vahvuutta, luottamusta ja tunnetta siitä, että olen pystyvä, kykenevä ja aivan hyvä tekemään näitä asioita, joista olen ollut aina kiinnostunut. Valmentajilta sai aina tarvittaessa apua ja neuvoja. Kokonaisuudessaan valmennus on tuonut minulle joukon positiivisia kokemuksia; minuun luotetaan ja osaamistani, näkemyksiäni ja ideoitani arvostetaan. Sain myös hyvää harjoitusta asiakastyöstä sekä palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta. Todella iso kiitos huikeille luennoitsijoille, vierailijoille ja kulttuuritoimijoille, joiden kanssa päästiin tekemään ja oppimaan.” 

 

“Valmennus on ollut minulle hyödyllinen. Olen oppinut paljon uutta monipuolisesti eri aiheista. Olen saanut tutustua, minkälaista on tehdä asiakas- ja projektitöitä. Olen saanut lisää kokemusta tiimityöstä, mikä tuo varmasti itsevarmuutta tulevaisuuden tiimitöihin.” 

“Positiivinen kokemus. Päivärytmi ja säännöllisyyttä saanut viikkoihin, niin unirytmissä kuin ruokailuissa.” 

 

“Valmennus osui juuri sopivaan ajankohtaan omassa elämässäni. Pääsin vihdoin ruokkimaan pitkään piilossa ollutta visuaalisuuttani ja luovuuttani, jonka takia olen ollut mielissään koko kevään. Opin paljon uutta ja sellaista, mitä voin hyödyntää myös tulevaisuudessa. Nälkää kuitenkin jäi vielä niin paljon, että pistänyt miettimään tulevaisuutta ja uusia ammattivaihtoehtoja.” 

 

“Ehdottoman positiivinen. Tiimihenki on ollut hyvä. Opin sellaisia asioita, kuten hakukoneoptimointia, joiden olemassaolosta mulla ei suurin piirtein ollut mitään hajua. Yksi tavoitteeni oli aloittaa taas työelämä kevyellä tavalla, ja siihen Luova Farmi oli todella hyvä ratkaisu.” 

 
Syke-talon some-suunnitelman rakentamista Luovalla Farmilla.
 

FARMILAISTEN PROJEKTIT  

 

Luovafarmilaiset tuottivat kolmen kuukauden valmennuksen aikana sekä oman henkilökohtaista osaamista kehittävän projektin maalis-huhtikuussa 2020 sekä digimarkkinointiin liittyvän asiakasprojektin 2-3 hengen tiimeissä huhti-toukokuussa 2020. 

 

Luovan Farmin omat projektit 

 

Valmennuksen alussa toteutetun oman projektin tavoitteena oli orientoitua digimarkkinoinnin saloihin sekä kartoittaa nuoren omaa osaamista ja mahdollisia kehittämisen kohteita. Omina projekteina toteutettiin muun muassa työnhakua ja urapolkua tukevia sähköisiä portfolioita, tutustuttiin eri sosiaalisen median kanavien konsepteihin sekä toteutettiin yhdet verkkosivut graafisine ilmeineen.  

 

Omien projektien tekeminen koettiin nuorten parissa inspiroivaksi tavaksi vahvistaa omia taitoja ja ymmärtää, missä osaamista voisi kehittää. Se vahvisti myös käytännönläheisellä tavalla nuorten työkalupakkia digimarkkinoinnin teoriasta, ohjelmistoista ja sovelluksista sekä ammattimaisen hyödyntämisen tavoista. 

Esimerkkikuvia Luovan Farmin asiakasprojektista.

Luovan Farmin asiakasprojektit 

 

Luovan Farmi digimarkkinointivalmennuksessa toteutettiin yhteensä 10 lyhyttä asiakasprojektia julkisen ja 3. sektorin toimijoiden tarpeisiin. Asiakasprojektien parissa työskentely koettiin nuorten keskuudessa mielenkiintoiseksi ja sopivan haastavaksi, jonka parissa pääsi venyttämään omia rajojaan ja tuomaan esille taitojaan käytännön työnäytteiden kautta.  

 

Omien vahvuuksien löytäminen, ymmärtäminen ja kehittäminen vahvistivat monen luovafarmilaisen uskoa tulevaisuuteen. Tärkeäksi anniksi koettiin asiakasprojekteissa lisääntyvä kokemus vuorovaikutustilanteista, ryhmätyöskentelystä ja projektinhallinnasta määritellyn aikaraamin sisällä. Projektitiimien vahva ja motivoitunut sitoutuminen töiden läpiviemiseen maksoi takaisin hyvänä palautteena asiakastöitä tarjonneilta toimijoilta. 

 

Luovan Farmin digimarkkinointivalmennuksessa toteutettiin seuraavat asiakasprojektit: 

 

Kokardi-Klubi ry:n verkkosivuston toteutus ja palvelumuotoilu 

 

Projektin tavoitteena oli kasvattaa Kokardi-Klubi ry:n näkyvyyttä ja yhdistyksen tarjoaman esitystilan tunnettuutta oululaisten kuluttajien ja taiteilijoiden keskuudessa. Yhdistyksellä oli ennestään vain Facebook-sivut, joten projektissa rakennettiin palvelumuotoilun avulla Kokardi-Klubin verkkosivut ja graafinen ilme. Tulevia markkinointitarpeita varten perustettiin myös Kokardi-Klubin Instagram-tili.  

 

Projektin tuloksiin voi tutustua: www.kokardi-klubi.com 

 

Veeran Verstaan webinaarien mainoskuvat ja ilmoittautumislomake 

 

Projektin tavoitteena oli luoda 18-29-vuotiaille suunnatun taidepaja Veeran Verstaan tuleviin webinaareihin ja Instagramin live-lähetyksiin mainoskuvat ja -tekstit. Veeran Verstas hoiti asiakkaana mainostekstien sisällöntuotannon itse, ja Luovan Farmin projektiryhmä toteutti mainoskuvien graafisen suunnittelun ja ilmoittautumislomakkeen Google Formsin avulla. 

 

Projektin tuloksiin voi tutustua Veeran Verstaan Facebook-sivulla: www.facebook.com/VeeranVerstas 

 
 
 
Esimerkkikuvia Luovan Farmin asiakasprojektista.
Titta på Tuira –festivaalin juhlavuoden Instagram-kampanja 

 

Projektin tavoitteena oli toteuttaa oululaiselle Titta på Tuira –korttelijuhlalle sisältömarkkinointia tapahtuman viisivuotisjuhlan kunniaksi. Kehittämisen kohteeksi valikoitui Titta på Tuiran Instagram-tilin aktivoiminen. Instagramiin tuotettiin kolmen viikon ajan mm. henkilökuvia ihmisistä tapahtuman takana sekä uusi seuraajia houkutteleva arvonta. 

 

Projektin satoa löytyy Titta på Tuiran Instagramista: www.instagram.com/tittapatuira 

 

Made in maaseutu –hankeen Instagram-kampanja 

 

Projektin tavoite oli toteuttaa Oulun ammattikorkeakoulun markkinointi- ja desing-osaamista yrityksille kehittävä Made in maaseutu –hankkeen Instagram-kampanja, joka houkuttelee opiskelijoita pakkaussuunnitteluviikolle tulevana elokuuna. Projektiin sisältyi myös tapahtumaviikkoa varten tehdyt ennakkomarkkinoinnin promokuvat sekä lyhyt markkinointivideo. 

 

Projektin tuloksia löytyy hankkeen Instagramista: www.instagram.com/made_hanke 

 

Oulun kaupungin nuorisopalveluiden YouTube-kanavan julkaisu 

 

Projektin tavoitteena oli toteuttaa Nuorten Oulu -YouTube-kanava ja sitä kautta lisätä kaupungin nuorisopalvelujen näkyvyyttä. Projektitiimi vastasi kanavan rakentamisesta kokonaisuudessaan sekä lyhyen esittelyvideon toteutuksesta asiakkaan materiaalien pohjalta. Lisäksi projektissa suunniteltiin kanavan mainospohjat Instagramiin ja Facebookiin. 

 

Nuorten Oulu -kanava julkaistaan myöhemmin vuoden 2020 aikana. 

 
 
 
Esimerkkikuvia Luovan Farmin asiakasprojektista.
Esimerkkikuvia Luovan Farmin asiakasprojektista.
Kulttuuritalo Valveen digimarkkinoinnin kehittäminen 

 

Projektin tavoitteena oli luoda Kulttuuritalo Valveelle työkaluja, joiden avulla sosiaalisen median kanavien viestintää voisi kehittää ja käyttää suunnitelmallisemmin. Projektissa kartoitettiin kulttuuritalon eri toimijoiden käyttämät viestintäkanavat ja ristiin viestinnän mahdollisuudet sekä ideoitiin viestinnän aiheita. Lisäksi projektitiimi tuotti kulttuuritalon käyttöön vuosikellon sekä kehittämis- ja postausideoita sisältävän some-ohjeen. 

 

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan some-viestinnän kehittäminen  

 

Projektin tavoitteena oli kehittää Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan sosiaalisen median kanavien ulkoista viestintää, jotta kanavat kiinnostaisivat nuoria ja työpajatoiminta saisi enemmän näkyvyyttä. Projektitiimi etsi vastauksia asiakkaan some-viestintää koskeviin kysymyksiin, ideoi työpajatoiminnan ulkopuolella oleville nuorille some-sisältöjä ja koosti niistä some-ohjeen, sisältökalenterin sekä alustavan markkinointisuunnitelman.  

 

Pohjois-Pohjanmaan taiteen ja kulttuurin tuki POTKU ry:n somekampanjan kehittäminen 

 

Projektin tavoitteena oli saada Pohjois-Pohjanmaan taiteen ja kulttuurin tuki ry:lle lisää näkyvyyttä ja uusia jäseniä yhdistykseen. Projektitiimi keskittyi lisäämään sisältöä POTKU ry:n Instagram- ja Facebook-tileille viisipäiväisen some-kampanjan muodossa sekä päivittämään yhdistyksen visuaalista ilmettä: yhdistyksen logo ja verkkosivujen värimaailma saivat POTKU ry:n graafista ohjeistoa vastaavan värimaailman tummasta kellanvihreästä sävystä. Lisäksi projektissa hiottiin verkkosivujen toimivuutta ja linkityksiä. 

 

Projektin antiin voi tutustua: www.instagram.com/potku.ry ja www.facebook.com/potkury 

 
 
 
Esimerkkikuva Luovan Farmin asiakasprojektista.
Esimerkkikuva Luovan Farmin asiakasprojektista.
Some-suunnitelma Syke-talolle 

 

Projektin tavoitteena oli kehittää suunnitelmallisemmin Kiimingin Syke-talon some-kanavia. Projektitiimi kokosi kehittämisen kohteet Syke-talon Facebook- ja Instagram-tileille, joiden pohjalta rakennettiin uusi visuaalinen ilme jatkotyöstettävine Canva-pohjineen. Projektissa laadittiin molemmille some-kanaville uudet esittelytekstit, koottiin muita seurattavia toimijoita ja hyödynnettäviä sisältöjä Syke-talon viestinnässä.  

 

Lisäksi projektitiimi kokosi sopivia Instagram-hashtageja ja suunnitelman hyödynnettävistä viestinnällisistä kohokohdista, joilla monitoimitalo mahdollisuudet tulisivat sen seuraajille tutuiksi. Projektissa laadittiin tiivis some-suunnitelma Syke-talon some-vastaaville, jonka toivottiin kannustavan kanavien suunnitelmalliseen ja yhdenmukaiseen käyttöön. 

 

Syke-talo löytyy somesta: www.facebook.com/syketalo ja www.instagram.com/kiiminginsyketalo 

 

Lumotut Sanat -festivaalin Instagram-tilin käynnistäminen 

 

Projektin tavoitteena oli rakentaa Kulttuuritalo Valveen lasten ja nuorten sanataideviikoille Lumotuille Sanoille Instagram-tili ja sen toimintakonsepti. Projektitiimi keskittyi kartoittamaan tilin käyttötarkoitusta, kohderyhmää, erilaisia julkaisuaiheita ja –ideoita sekä tilin viestinnällistä sävyä, visuaalista ilmettä ja yleistunnelmaa.  

 

Lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen, miten Instagramin kautta päästään vuorovaikutukseen seuraajien kanssa. Projekti sisälsi vuosikellon laatimisen ja sisällöntuotannon aikatauluttamisen. Projektitiimi pyrki myös synkronoimaan Instagram-tilin käyttöä yhdessä Lumottujen Sanojen Facebook-tilin kanssa. 

 

Projektin tulokset löytyvät syksyllä 2020 sosiaalisesta mediasta: www.facebook.com/lumotutsanat 

 
 
Esimerkkikuva Luovan Farmin asiakasprojektista.
 

LUOVA FARMI VIRTUAALIVIERAILI 

 

Kevään etätyöskentelyn aikana Luova Farmi järjesti viisi virtuaalivierailua markkinointiviestinnän parissa työskentelevien ammattilaisten kanssa. Luovafarmilaiset pääsivät tutustumaan ja pohtimaan yhdessä seuraavien tahojen toimintaa: 

 

Markkinointitoimisto Avalon Oy / Eveliina Haataja ja Jutta Rikola, Smaller than Three Oy / Martta Tervonen, Mainostoimisto Mint Company Oy / Mari Storhammar ja Hilkka Haaga, Kauppakeskus Valkea / Riikka Forsman ja Museokortti / FMA Creations Oy / Susanna Kyllönen. 

 

Kiitämme lämpimästi kaikkia urapolkujaan, kokemuksiaan ja näkemyksiään esitelleitä tekijöitä!