"Koska tärkeintä on rakkaus, ja päälause."

Luovan Farmin sisällöntuottamisen valmennus syksyllä 2021

Luova Farmi keskittyi syksyllä 2021 sisällöntuotantoon erilaisissa digitaalisissa kanavissa 27.9.-17.12.2021.  

Luovan Farmin viimeisen valmennuksen lähestymiskulmana oli koronapandemian vuoksi esiin noussut kysyntä sisällöntuotannon osaamisen lisäämiseen: digitaalisesti jaettava ja kulutettava media ja kulttuuri ovat heränneet uuteen renessanssiin yhteiskunnan rajoitustoimien myötä. Omaehtoisessa sisällöntuotannossa tarvittavien taitojen kasvattaminen nähtiin myös merkityksellisenä ja tehokkaana tapana tuoda esiin nuorten oululaisten non-formaalia osaamista ja vahvistaa näin alan työllistymismahdollisuuksia.

 

Valmennuksen aikana luovafarmilaiset sukelsivatkin innokkaasti sisällöntuotannon elementtien pariin konseptisuunnittelusta erilaisten visuaalisten ja markkinoinnin työvälineiden haltuunottoon sekä omia vahvuuksia ja kiinnostusta hyödyntävien projektien toteutukseen. Valmennuksessa vahvistettiin edelleen sitä osaamista, joka nuorten palautteiden pohjalta on ollut Luovan Farmin parasta antia ja nykytyöelämässä yhä kysytympää: projektinhallintaan ja tiimityöhön. 

Ryhmä työskenteli syksyn ajan Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampuksella, jossa luovafarmilaisille saatiin oma työskentelytila tärkeäksi tukikohdaksi kolmen kuukauden kestoiselle valmennukselle. Koronatilanteen heikentymisestä huolimatta valmennus saatiin pidettyä lähivalmennuksena koko syksyn ajan ja tilanne salli ryhmän työskentelyn yhdessä terveysturvallisuus huomioiden. Farmilaisten kesken syntyikin valmennuksen aikana hyväntuulinen ja kannustava ryhmähenki.

Kolmen kuukauden aikana tutustuttiin oululaisiin alan toimijoihin ja tekijöihin käytännön työssä. Valmennuksen aikana vierailut järjestettiin koronarajoitusten vuoksi pääosin yksittäisen ammattilaisen vierailuna valmennuksen työskentelytilassa: koko ryhmän vierailu luovan alan toimijan toimitiloissa onnistui valmennuksen aikana vain kerran. Loppuvalmennuksesta viimeiset vierailut järjestettiin virtuaalisesti etäyhteyksien avulla.

Luovuus+Lounge jakoi tarinoita luovilta aloilta

Sisällöntuotannon valmennuksen aikana päästiin toteuttamaan pitkään odotettu oululaisten luovien alojen verkostoitumistapahtuma: Luovuus+Lounge tarjosi kaikille kiinnostuneille avoimen tilaisuuden jakaa kokemuksia luovista aloista Oulun pääkirjaston tapahtumatila Laiturilla 26.-27. lokakuuta. Kahden päivän aikana kuultiin käytännön oppeja luovan työn ammattilaisilta: Laiturin lavalla vierailivat esports-asiantuntija  ja selostaja Tomi Rinne, radiotoimittaja Matti Ylönen, dokumentaristi Sami Kieksi sekä somevaikuttaja, vaikuttavuustuottaja ja kirjailija Emmi Nuorgam.

 

Lisäksi järjestettiin avoin yleisökeskustelu selviytymisestä oululaisella luovalla toimintakentällä ja kukoistamisen mahdollisuuksista Euroopan reunalla. Keskustelun herättelijöinä ja asiantuntijavieraina toimivat toiminnanjohtaja ja Urban Boost -hankkeen projektipäällikkö Heikki Myllylahti Oulu Urban Culture ry:stä, promoottori Sanna Kantola Qstock Oy:stä, Oulu Talent Hub -hankkeen projektipäällikkö Salla Hirvonen BusinessOulusta, tuottaja Asta Salomaa Oulu2026-hankkeesta sekä Luovuus+ -projektin projektipäällikkö Marko Tiusanen. Yleisökeskustelu järjestettiin yhteistyössä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta kohti kulkevan Oulu2026-hankkeen kanssa.

Valmennuksen jälkeen 13 valmennuksen aloittaneesta nuoresta seitsemän jatkoi työnhaun parissa ja kaksi aloitti hakeutumaan jatko-opintoihin. Kaksi nuorta jatkoi uuden työkokeilun pariin. Kaksi nuorta keskeytti valmennuksen kokonaan ja heidät ohjattiin muiden palveluiden piiriin.

FARMILAISTEN KOKEMUKSIA SISÄLLÖNTUOTTAMISEN VALMENNUKSESTA 

 

"Hain Luovan Farmin valmennusohjelmaan, koska tahdoin saada lisää työkaluja sisällöntuotantoon ja tekstintuottamiseen liittyvään työnhakuun. Juuri näitä koin valmennuksesta myös saavani: valmennusohjelmassa käytiin monipuolisesti läpi sisällöntuotannon eri osa-alueiden perusteita valokuvauksesta ja videotuotannosta markkinointiin. Henkilölle, jolla ei ollut aiempaa kokemusta esimerkiksi videokuvauksesta, video-osuus toimi hyvänä johdatuksena aiheen pariin. 

 

Valmennusohjelman aikana tapahtuneet erilaiset vierailut esittelivät Oulun luovan alan kenttää ja sen erilaisia työtehtäviä sekä sitä, mitä kautta ja millaisilla keinoilla luovalla alalla työllistyy. Koin tämän erittäin hyödylliseksi, koska ennen valmennusohjelman alkamista minulla ei ollut kovin selkeää käsitystä siitä, mitä kaikkea luova sisällöntuotanto oikein pitää sisällään. Oman tulevan työnhaun kannalta vierailut, kuten ylipäätään koko valmennusohjelma, myös rohkaisivat tuomaan omaa osaamista aiempaa enemmän esiin.

 

Valmennusohjelman aikana tehty projektityöskentely oli mielestäni erittäin mielekästä, ja pidin erityisen hienona sitä, miten kannustava ja myönteinen suhtautuminen ohjaajilla projekteihin oli. Kaiken kaikkiaan olen erittäin tyytyväinen, että lähdin mukaan tähän valmennusohjelmaan."

"Opin ajankäytön hallintaa, asioiden suunnittelua ja aikataulutusta, sekä sen, kuinka paljon taustatyötä vaaditaan, että jostain tulee valmista. Henkilökohtaisesti Luova Farmi oli minulle tärkeä askel elämässä. Olen ollut kotona niin kauan, että olen alkanut unohtaa, kuka minä olen ja mistä minä pidän, sekä mitä minä osaan.

 

Myös onnistumisen kokemus siitä, että vaikka nämä kolme kuukautta on tuntunut suorastaan helvetilliseltä huonojen yöunien ja oman elämän myllerryksien kanssa, olen silti pääasiassa saapunut paikalle ja saanut tehtyä asioita, ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, EN JÄTTÄNYT KESKEN!"

"Luova Farmi valmennusohjelmana oli itselleni voimaannuttava kokemus. Sain ohjatun opetuksen kautta uusia työkaluja tuleviin henkilökohtaisiin projekteihini sekä normaaliin arkielämään. Oma arjen ja ajanhallintani on parantunut. Projektin tekeminen sytytti mielenkiintoa tätä alaa kohtaan ja samalla löysin itsestäni uusia puolia ja mielenkiinnon kohteita. Opin vaikka ja mitä, kaiken kuvauksen ja äänityksen teorian lisäksi, sain kehitettyä omaa stressin ja paineiden hallinta, yleistä aikatauluttamista ja omien projektien läpikohtaista miettimistä ja suunnittelua. Valmennusohjelmasta oli minulle ihan helvetisti hyötyä."

"Luovasta Farmista oli paljon hyötyä siinä, mitä media-alalta voi odottaa. Sain monipuolisesti vinkkejä kuvista, äänistä, käsikirjoituksesta, markkinoinnista, videoista ja ideoinnista. Myös vieraat ja vierailut kertoivat hyödyllistä näkökulmaa. Oman projektin työstäminen oli hyvin opettavainen prosessi. Pidin luovasta kirjoittamisesta ja työstämisestä sekä oman mielikuvituksen käyttämisestä. Olen itse sen verran kriittinen työtäni kohtaan, että näyte tapahtui enemmän omaksi iloksi, enkä lopulta halunnut pitää työstäni suurempaa meteliä. Olen varsin tyytyväinen siihen, mitä sain aikaan ja opin. Harrastan varmasti jatkossakin kirjoittamista omalla ajallaan. Tajusin myös, että luovuus toimii tahtomattaan parhaalla mahdollisella hetkellä, eikä sitä voi pakottaa."

"Farmi on tuonut paljon uusia näkökulmia sisällöntuotantoon, sekä avannut luovien alojen laajuutta ja monipuolisuutta. Mukaani täältä olen saanut suunnitelmallisuutta, kärsivällisyyttä, ajatuksia, sekä olen tutustunut mahtaviin tyyppeihin."

"Sain päiviini rutiinia ja sisältöä, joka henkilökohtaisesti on iso ja tärkeä asia. Opin projektin suunnittelua. Sain uusia ajatuksia jatko-opintojen suunnitteluun."

"Luovalla Farmilla oli mukavaa tavata muita samassa tilanteessa olevia ihmisiä, sai vertaistukea ja aikataulurytmi toi uudenlaista jaksamista arkeen. Projektin aikana opin käyttämään uusia ohjelmia sisällöntuotantoa ajatellen. Kehityin projektinhallinnassa sekä luotto ja usko omiin kykyihin ja taitoihin vahvistui, että hei, kyllähän mä oikeasti osaan."

"Farmi ja sen työryhmä olivat mahtavia. Aamuisin oli mukava tulla paikalle, vaikka kiireisinä viikkoina se oli hankalampaa. Ryhmä ja ohjaajat olivat kannustavia ja inspiroivia."

"Oli mukavaa työskennellä samanlaisen ajatuksenjuoksun omaavien ihmisten kanssa." 

"Hyötyä oli ja tulen varmasti muistamaan Luovan Farmin."

Jasmina Saukkosen kuvitus www-sivulta Rahkon kuu.
Jasmina Saukkosen ja Sami Koskisen still-kuva Alien in Oulu -projektista.
Kuvassa vedoksia photosbyruusurotta-projektista.

FARMILAISTEN PROJEKTIT  

 

Luovafarmilaiset keskittyivät kolmen kuukauden valmennuksen aikana tuomaan esille omaa osaamistaan ja luovuuttaan erilaisissa sisällöntuotantoon keskittyneissä projekteissa. Projektit toteutettiin itsenäisesti tai parityönä ja niiden toteutusta tuki teemallinen study group -työskentely, jossa hyödynnettiin vertaisoppimista projektityön sparraajana.

 

Alien in Oulu

 

Alien In Oulu on 10-osainen monimediaprojekti, joka julkaistiin Instagramissa. Se on kuvitteellinen kertomus Sirius-nimisestä avaruusolennosta, joka pakkolaskeutuu kymmeneksi päiväksi Ouluun Salla-nimisen ihmisen luokse. Alien in Oulu esitellään Oulua ja ihmisten käyttäytymistä avaruusolennon näkökulmasta. Projektin toteuttivat Sami Koskinen ja Jasmina Saukkonen. Viihdyttävän projektin tavoitteena oli muistuttaa meitä pienistä arjen ihmeistä. Innoituksena oli myös oppia lisää sisällöntuotannon eri vaiheista, kiinnostavan aiheen kautta. Sami Koskisen ja Jasmina Saukkosen toteuttama projekti löytyy Instagramista @alien_in_oulu.

Consolidatus

Consolidatus on YouTubessa julkaistu lyhytelokuva. Se kertoo tarinan hullusta miehestä ja hänen kostostaan olematonta henkilöä vastaan. Audiovisuaalista ilmaisua opettanut projekti sisälsi käsikirjoitusta, videokuvaamista, äänittämistä ja editointia, ja se näyteltiin luovafarmilaisten voimin. Consolidatus YouTubessa.

ErinaSense

ErinaSensen tarkoituksena on lisätä kuvien avulla tietoisuutta aistiherkkyyksistä ja murtaa niihin liittyviä negatiivisia mielikuvia. Luovan Farmin aikana projektin Instagram-tilille syntyi yhdeksän julkaisua kuvineen ja teksteineen tärkeästä aiheesta. Projekti löytyy Instagramista @erinasense.

 

Katutyylit

Instagram-projekti Katutyylit haluaa tuoda kuvien avulla esille ihmisten erilaisia katutyylejä. Projekti pyrkii rohkaisemaan ulkonäköpaineista kärsiviä ihmisiä pukeutumaan juuri omalla tavallaan ja tyylillään. Katutyylit Instagramissa @yourstylefin.

Oulu Street Stories 

Projekti toi esille oululaista katukuvausta tekijänsä omaksi iloksi. Valokuvausta ja kuvanmuokkausta esitellyt projekti löytyy Instagramista @oulustreetstories ja blogimuodossa oulustreetstories.wordpress.com.
 

Photosbyruusurotta

Valokuvausharrastuksen tutkimista jäsentänyt projekti tuo esille kuvaamisen mielekkyyttä ja värien leikkiä. Oulun keskustan ja Linnanmaan kaupunginosan aluetta uusin silmin tutkinut projekti tuo esille kuvaajansa mielenmaisemaa ja mielialoja kuvaamishetkellä. Luovan Farmin aikana projektin Instagram-tilillä julkaistiin kymmenen kuvaa: niiden lisäksi toteutui myös 20 kuvaparin kuvakansio. Kadoksissa olleen kipinän sytyttänyt projekti on Instagramissa @photosbyruusurotta.

 

Rahko kuun mustaks taikoi -tekstisarja

Sisällöntuotannon projekti Rahko kuun mustaks taikoi on Wordpress-kotisivualustalla julkaistu tekstisarja suomalaisen mytologian olennoista. Kotisivulla käsitellään kymmentä eri olentoa omassa julkaisussaan, ja kuhunkin niistä kuuluu kuvitus, lyhyt tarina sekä infoteksti. Kotisivun lyhyttarinat sijoittuvat sekä nykypäivään että menneisyyteen, ja ne esittelevät olennot jossakin niiden myyttiin sopivassa tilanteessa, mutta mahdollisesti myös hiukan totutusta poikkeavasta näkökulmasta. Projektin tavoitteena on ollut viihdyttävän ja informatiivisen sisällön kautta tuoda lisää tietoutta suomalaisesta mytologiasta ja kansanuskosta.

 

Projektin tekstit Laura Heikkinen ja kuvitukset Jasmina Saukkonen. Suomalaisen mytologian olentoihin voi tutustua osoitteessa www.rahkonkuu.fi ja Instagramissa @rahkonkuu.

Tie ajatuksiin - Tarinoita Oulun hämärästä kauneudesta

Tie ajatuksiin on fiktiivinen seitsemänosainen tarina 18-vuotiaan Jussin päätöksestä muuttaa Ouluun. Jussin tarina on luettavissa osoitteessa oulunhamarakauneus.blogspot.com, lisäksi projekti löytyy Instagramista @tieajatuksiin.

Quilty Pleasures

Projekti keskittyi pelistriimaukseen ja Luovan Farmin aikana se esitti muutaman erilaisen pelin gameplaytä viihdetarkoituksessa Twitch-palvelussa. Projektin tavoitteena oli luoda sisältöä aiheesta, joka on ollut tekijänsä elämässä pitkään. Neulomis- ja virkkausteemalla kuvitetun projektin löytää Twitchistä.

 

Kuvassa näyte Oulu Street Stories -projektista, jossa kaatunut pyörä Oulun Rotuaarilla.
Kuvassa Jasmina Saukkosen kuvitus syksyn 2021 luovafarmilaisista.
Kuvassa somevaikuttaja Emmi Nuorgam Luovuus+Loungessa lokakuussa 2021.

LUOVA FARMI VIERAILI 

 

Valmennusohjelman aikana Luovalla Farmilla vieraili:

copywriter & yhteyspäällikkö Hilkka Haaga / Luova Työmaa, päätoimittaja Laura Juntunen / Kaupunnimedia, toimituspäällikkö Päivi Mäkelä / Ouluuks, toimittaja Minna Koivunen / Täpinäradio, valokuvaaja Juuso Haarala / Fotonordic, Jukka & Essi Aalho / Kertojan ääni, yrittäjä Emilia Aarnio / Tarkkis14, CEO & kouluttaja Ville Helttunen / Spectarium Games & Pelifarmi, Art Director Jutta Rikola / Kaleva Media, digimarkkinoinnin asiantuntija Katarina Laaksonen / Markkinointitoimisto Kuulu

Kiitämme lämpimästi kaikkia urapolkujaan, kokemuksiaan ja näkemyksiään esitelleitä tekijöitä ja toimijoita! 

​Lisää Luovan Farmin toiminnasta Facebook- ja Instagram-tileillä.