Enemmän kivaa kaupunkikulttuuria ja kipinöitä kulttuurialalle

Luovan Farmin tuottajaosaamisen valmennus keväällä 2021

Luova Farmi keskittyi keväällä 2021 tuottajaosaamisen vahvistamiseen digi- ja hybridituotantotoiminnan näkökulmasta 15.3.-4.6.2021.  

Valmennuksen aikana luovafarmilaiset keskittyivät erilaisten tuotantojen luovaan suunnitteluun ja konseptointiin sekä tuotannollisen työn tärkeimpiin työkaluihin ja prosesseihin. Luovan Farmin toisen tuottajavalmennuksen lähestymiskulmana oli koronapandemian vuoksi esiin noussut tarve digitaaliseen sisällöntuotantoon ja hybriditapahtumiin liittyvän osaamisen lisäämiselle. Koronatilanteen lieventyessä kevään aikana toteutukseen valikoituivat kuitenkin koronarajoitukset huomioivat ulkoilmatuotannot . Valmennuksessa vahvistettiin edelleen sitä osaamista, joka nuorten palautteiden pohjalta on ollut Luovan Farmin parasta antia ja nykytyöelämässä myös kysyttyä: projektinhallintaan ja tiimityöhön. 

Kolmen kuukauden aikana tutustuttiin oululaisiin alan toimijoihin ja tekijöihin käytännön työssä. Valmennuksen aluksi vierailut järjestettiin koronarajoitusten vuoksi virtuaalisena tai yksittäisen vieraan vierailuna valmennuksen työtiloissa. Loppuvalmennuksesta pääsimme tutustumiskierrokselle myös muutaman toimijan omiin tiloihin.

Ryhmä työskenteli kevään ajan Oulun ammattikorkeakoulun Oulu Game Labin tiloissa Rantakadulla. Koronatilanne salli ryhmän työskentelyn yhdessä turvallisuus huomioiden. Kolmen kuukauden valmennus pidettiinkin lähivalmennuksena koko kevään ajan, eikä etätyöskentelyyn jouduttu siirtymään edellisen syksyn tavoin.

Valmennuksen jälkeen 14 valmennuksen aloittaneesta nuoresta viisi jatkoi työnhaun parissa ja neljä hakeutui jatko-opintoihin. Valmennuksen aikana työllistyi kolme nuorta. Kaksi nuorta keskeytti valmennuksen kokonaan.

FARMILAISTEN KOKEMUKSIA TUOTTAJAOSAAMISEN VALMENNUKSESTA 

 

"Projektiin osallistuminen oli hieno kokemus. Opin, että pystyn olla merkittävänä osana tuottamassa tämänkaltaista projektia. Lisäksi sain valmennusohjelmasta sisältöä ja rytmiä päiviini. Tuntui hyvältä, että joka päivä oli paikka johon mennä tekemään jotain asiaa, mikä kiinnosti. Lisäksi tiimissäni oli mukavia ihmisiä ja työskentely sujui jouhevasti."

"Projektin tekeminen oli tosi mukavaa ja mielenkiintoista. Pääsin näkemään, millaista on olla projektityöntekijänä ja toteuttamaan meidän tuotantoa käytännössä. Koko homma kokonaisuutena opetti paljon, nyt minulla on aika hyvä käsitys mitä tällaisella alalla tehdään. Motivaatiota ja energiaa sain meidän ihanalta tiimiltä!"

"Projektin tekeminen ja itse valmennusohjelma antoi todella paljon, avarsi omaa käsitystä siitä, millaista tapahtuma-alan tuotanto esimerkiksi voisi olla. Tällä tiellä haluaa ehdottomasti jatkaa tulevaisuudessa."

"Sain entistä kovemman kipinän hakeutua luovalle alalle, opin editoinnista ja ennen kaikkea tiimityöskentelystä! En ole koskaan tehnyt itse mitään vastaavaa, joten kokemus oli kokonaisuudessaan todella opettava." 

"Sain luottamusta ja vahvistusta omaan osaamiseen. Opin tuotantoprosessin aspektit syvemmin ja työskentelemään intensiivisesti."

"Luova Farmi antoi minulle paljon. Opetti tiimityötä, projektityöskentelyä ja -hallintaa. Antoi itsevarmuutta ja onnistumisen kokemuksia. Saimme oppia tuottamista käytännössä, mikä antoi arvokasta kokemusta ja tarttumapintaa tuottajan työnkuvaan. Farmilla on paljon osaamisalueeseensa intohimoisesti suhtautuvia valmentajia, joilla on sydän paikallaan."

"Valmennusohjemaan päästessäni toivoin saavani lisää kokemusta tuottajan työstä. Olen valmennuksen aikana oppinut lisää budjetoinnista, markkinoinnista, aikatauluttamisesta ja rakentamisesta. Nämä ovat minulle hyödyksi jatko-opintoja ajatellessa, sillä olen hakenut kulttuurituottaja kouluun. Valmennuksen aikana olen saanut varmistusta, että tuottajan työ kiinnostaa minua."

"Kokonaisuutena projektin tekeminen oli hyvin opettavaa. Oli mukavaa päästä työskentelemään käytännön tasolla ja huomata eri osatekijöitä, jotka projekti- ja ryhmätyöskentelyssä on hyvä ottaa huomioon. Opin lisää esimerkiksi markkinoinnista ja luovien alojen tuottajan työn osa-alueista. Verkostoituminen alan toimijoihin oli mielenkiintoista. Aikataulutusta voisin jatkossa vielä tarkentaa.

 

Valmennusohjelma oli mielestäni laadukas kokonaisuus. Materiaalit olivat monipuolisia ja valmentajilta saatu ohjaus ja palaute kannustivat työskentelyä eteenpäin. Valmennusohjelma antoi valmiuksia projektityöskentelyyn sekä taitoja esimerkiksi tapahtumajärjestämiseen jatkossa. Valmennuksen myötä sain taitoja tuotantojen suunnitteluun, konseptointiin sekä projektinhallintaan."

"Projekti oli kiva haaste, koska pääsin tekemään erilaista pelisuunnittelua,  kuin olen tottunut (minulla oli ennestään videopelisuunnittelutaustaa) ja se vaati hieman uudenlaista ajattelua. Iso osa projektiin liittyvistä töistä oli periaatteessa minulle tuttuja, kuten graafinen suunnittelu, nettisivujen tekeminen ja videoeditointi, mutta se vain tarkoitti, että asiat sujuivat tehokkaammin, koska aikataulu oli kuitenkin tiukka. Jouduin ehkä opettelemaan olemaan itsevarmempi taidoistani ja vakuuttamaan muut niistä."

solve_1.jpg
IMG_20210521_172436.jpg
Linnea Halkola.jpg

FARMILAISTEN PROJEKTIT  

 

Luovafarmilaiset keskittyivät kolmen kuukauden valmennuksen aikana erilaisten tuotantokonseptien kehittämiseen ja niistä syntyneiden tapahtumakokonaisuuksien toteuttamiseen 3-4 hengen tiimeissä. Tapahtumat toteutettiin toukokuun 2021 lopussa Oulun keskustassa, Hollihaan puistossa ja Tuiranpuistossa.

Solve 20.-23.5.2021 Tuiranpuiston ylilääkärin talossa

Solve oli pääsymaksuton osallistava mysteeripelikokemus, johon ryhmät pääsivät osallistumaan ajanvarauksella. Pelin teema rakentui salaseuran murhamysteerin ympärille, jossa yleisö pääsi ratkomaan puheenjohtajan kuolemaan johtaneiden tapahtumien kulkua. Peli toteutettiin tunnelmallisessa ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ylilääkärin talossa Tuiranpuistossa.

Projektitiimi vastasi pelin suunnittelusta, käsikirjoittamisesta, teknisestä toteutuksesta ja tarvittavien materiaalien tuottamisesta. Teemaan sopivan rekvisiitan hankkimisen lisäksi tiimi kirjoitti ja kuvasi peliin vaadittavat teksti- ja videomateriaalit. Tiimi vastasi myös tapahtuman viestinnästä ja markkinointimateriaaleista sosiaalisessa mediassa ja tapahtuman www-sivuilla.

Kolmen tapahtumapäivän aikana tiimi pyöritti 21 pelivuoroa ja osallistujia oli yhteensä lähes 100 pelaajaa. Tapahtuma onnistui suunnitelmien mukaisesti ja sai kävijöiltään erittäin positiivista palautetta.


OULU-kirjaimet 22.-30.5.2021 Madetojan puistossa

OULU-kirjaimet oli kolmiulotteinen ulkotaideteos, joka muodostui isoista, vanerista rakennetuista kirjaimista. Teos kannusti kaupunkilaisia osallistumaan sen tekemiseen maalamalla ja värittämällä kirjaimia tapahtuma-aikana. Tavoitteena oli elävöittää Oulun kaupunkikuvaa sekä tuoda Oulua ja oululaista katutaideosaamista esiin. 

Projektitiimi vastasi teoksen suunnittelusta, tuotannosta ja vanerikirjaimien rakentamisesta. Lisäksi tiimi vastasi tapahtumaan liittyvästä viestinnästä sosiaalisessa mediassa. teoksen rakentaminen toteutettiin tapahtuman yhteistyökumppanin kulttuuriyhdistys Tulva ry:n tiloissa Toppilansalmessa, josta se kuljetettiin pystytettäväksi Oulun keskustaan. 

OULU-kirjaimet saivat kaupunkilaisilta innostuneen vastaanoton, ja teos keräsi myös paljon positiivista mediahuomiota. Kokonaisuutena onnistuneen projektin yhteistyökumppaneina toimivat Tulva ry:n lisäksi myös Oulun katutaide ry ja Oulun kaupungin tapahtumapalvelut.


Walk-in Start Wonder-In 28.-30.5.2021 Hollihaan Taidekontissa

Walk-In Start Wonder-In oli merikonttiin toteutettu audiovisuaalinen, immersiivinen taide-elämys. Elämyksen teemoina olivat kasvu ja muutos, jonka pohjalle tuotannosta vastannut projektitiimi rakensi teoksen ääni- ja kuvamaailman somisteineen. Viihtyisän majamaisen tilan ja aisteja herättelevän kokemuksen tavoitteena oli herättää tunteita ja kannustaa yleisöä pysähtymään hetkeksi teoksen teeman äärelle.

Projektitiimi suunnitteli ja toteutti teoksen rankana toimineen videokollaasin ja muut koristeet, kuten tussausrunot, paperiperhoset ja -kukat. Äänimaailman projektitiimi toteutti yhteistyössä rovaniemeläisen artistin Alppikukan kanssa. Taide-elämys keräsi tapahtumaviikonloppunsa aikana lähes 100 kävijää ja hyvää palautetta.

 

ii.jpg
naamio.jpg
lasit.jpg

LUOVA FARMI VIERAILI 

 

Valmennusohjelman aikana luovafarmilaiset vierailivat seuraavien luovien alojen toimijoiden toimintaan tutustuen:

tuottaja Jarkko Halunen / Lumo-valofestivaali & Oulun kaupungin tapahtumapalvelut, tuotantoassistentit Saila Hernesniemi & Maria Similä / Kelluva lava & Oulu Urban Culture ry, toiminnanjohtaja Pia Alatorvinen & projektipäällikkö Liisa Ronkainen / Oulun juhlaviikot & Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ry, VFX ja 3D-artisti Petteri Stavén / Mutant Koala Pictures Oy, vastaava tuottaja Ville-Mikko Sikiö / Kulttuuritalo Valveen kaupunginosakulttuuri, luova tuottaja ja sisällöntekijä Soheila Mikkonen, toimitusjohtaja Anu-Maarit Moilanen / Oulun Teatteri, kuvataiteilijat Hanna Holopainen & Kaisu Heikkilä / Artists' Studio Kakaravaara 41, vastaava tuottaja Jetta Huttunen & kulttuurituottaja Inka Hyvönen / Taidekeskus KulttuuriKauppila

Kiitämme lämpimästi kaikkia urapolkujaan, kokemuksiaan ja näkemyksiään esitelleitä tekijöitä ja toimijoita! 

LUOVA FARMI MEDIASSA

   

Luovan Farmin tuottajaosaamisen valmennuksen projektit näkyivät oululaisissa paikallis- ja verkkomedioissa MunOulu, Kuiske ja Tulvamedia.

​Lisää Luovan Farmin toiminnasta Facebook- ja Instagram-tileillä.